NOGOMETNA ŠOLA

Sporočilo za javnost

Nogometna šola s pomočjo odvetnika od vodstva Nogometnega kluba Krško zahteva podatke o članstvu in delovanju društva

Člani Nogometne šole Nogometnega kluba Krško, ki smo hkrati tudi člani društva Nogometni klub Krško, smo danes članom Upravnega odbora NK Krško preko odvetnika naslovili zahtevo po posredovanju javnih informacij o članstvu in delovanju društva. Vodstvo Nogometnega kluba Krško kljub javnemu pozivu po novinarski konferenci formalno ne komunicira z vodstvom in trenerji Nogometne šole in ne odgovarja na vprašanja o  finančnem stanju in vračilu dolga do Nogometne šole NK Krško.

 Od članov UO NK Krško, predvsem pa od predsednika Zorana Omerzuja in direktorja Jožeta Slivška, preko odvetnika zahtevamo, da nam v razumnem roku nekaj dni posredujejo:

 

 1. zadnjo verzijo statuta NK Krško, ki je tudi ustrezno registrirana pri UE Krško skupaj s seznamom vseh članov društva z glasovalno pravico za zbor članov ter dokazila o vplačanih članarinah vseh članov z glasovalno pravico
 2. zapisnike vseh sej organov društva NK Krško v letih 2016, 2017, 2018 in 2019
 3. izkaz odprtih računovodskih postavk vseh obveznosti NK Krško ter vseh izkazanih zapadlih in neplačanih obveznosti na dan 17. 1. 2019
 4. stanje na transakcijskem računu kluba NK Krško na dan 17. 1. 2019
 5. obvezno pisno oceno o gospodarnosti in zakonitosti dela v NK Krško
 6. pojasnilo Upravnega odbora in predsednika NK Krško o vseh poslih in transakcijah NK Krško s člani organov NK Krško oziroma družbami, katerih ustanovitelj/družbenik in/ali člani organov vodenja ali nadzora so

 

Nogometna šola NK Krško se je za pravno pomoč odločila, ker vodstvo Nogometnega kluba Krško s preprečevanjem dostopa do dokumentov informacij javnega značaja otežuje priprave na izredno volilno skupščino Nogometnega kluba Krško, ki bo 25. januarja 2019. Člani društva Nogometni klub Krško in tudi nekateri člani UO Nogometnega kluba Krško smo v preteklih mesecih odgovorne večkrat zaprosili za posredovanje javno dostopnih podatkov o delovanju društva.

Netransparentno vodenje društva Nogometni klub Krško je le eden od razlogov, da smo v Nogometni šoli NK Krško zahtevali sklic izredne volilne skupščine in 10. januarja 2019 organizirali novinarsko konferenco o dolgu Nogometnega kluba Krško. Ta namreč ogroža obstoj Nogometne šole NK Krško ter s tem prihodnost 400 naših otrok, 21 trenerjev in krškega nogometa.

Odgovorne osebe v društvu NK Krško želimo tudi javno opozoriti, da skladno z Zakonom o društvih v primeru, če Nogometni klub Krško ne bo mogel poravnati vseh obveznosti do dolžnikov, odgovarjajo solidarno in z vsem svojim lastnim/družinskim premoženjem.

 

Z dokazili spodbijamo neresnice iz sporočila za javnost NK Krško

Nogometna šola NK Krško teden dni po svoji novinarski konferenci od vodstva NK Krško še vedno ni prejela nobenega formalnega ali neformalnega sporočila oz. zagotovila, da so navedbe, ki smo jih predstavili v javnosti, drugačne.

Po tednu dni od novinarske konference Nogometne šole NK Krško je vodstvo NK Krško danes, 17. 1. 2019, objavilo le zavajajoče pisno sporočilo za javnost, kjer so številne neresnice zapisane brez argumentov in dokazil. V Nogometni šoli NK Krško z dokazili, ki so del priponke tega sporočila, zavračamo naslednje neresnice iz javnega sporočila NK Krško:

 1. zavračamo namigovanja, da imamo posamezniki v klubu v želji po prevzemu kluba “skrite osebne interese” in da si je “trenutno vodstvo nogometne šole v preteklih letih že poskušalo prilastiti sredstva iz prestopov igralcev in delovalo v smeri trženje igralcev”, kar je domnevno “na zahtevo nogometne šole opredeljeno tudi v pogodbi o medsebojnem sodelovanju, ki je bila podpisana s strani bivšega predsednika NK Krško”:
  1. v priponki prilagamo veljavno Pogodbo o sodelovanju med NŠ in NK Krško, kjer je razvidno za katere namene in v kakšnem deležu med NŠ in NK se porabljajo posamezna sredstva (6. člen govori o občinskih sredstvih, 9. člen o prodaji igralcev vzgojenih v NŠ in 10. člen o Uefa sredstvih)
  2. v pogodbi nikjer ni navedeno, da so sredstva kluba predvidena za “trenutno vodstvo kluba” ali za druge osebne namene kogar koli, ravno nasprotno – pogodba recimo glede iztržka od prodaje mladih igralcev določa, da so namenjena za popolnitev proračuna Nogometne šole oziroma za razvoj nogometa v Posavju: infrastruktura, dodaten ali izboljšan trenerski kader, dodatna izobraževanja
 2. NK Krško zavajajoče in neresnično navaja, da je bilo iz naslova Uefa sredstev Nogometni šoli NK Krško “dodeljeno” planiranih 50.000 sredstev in ob tem tudi neplaniranih 7.000 evrov
  1. 10. člen Pogodbe o sodelovanju med NŠ in NK nedvoumno določa, da so Uefa sredstva namenjena za razvoj mladih (z njimi v klubu dela le NŠ, in ne NK) ter da jih mora NK Krško “takoj po datumu prejetja” nakazati na račun NŠ NK Krško (10. člen Pogodbe o sodelovanju med NŠ in NK)
  2. omenjena pogodba nedvoumno dokazuje, da denar Uefe za mlade namensko sodi med sredstva Nogometne šole NK Krško (zaradi uspešnosti šole v tekmovanjih mladih) in jih NK Krško nikakor ne “dodeljuje” Nogometni šoli, kot zavajajo javnost, temveč bi ta sredstva kot dober gospodar morala še isti dan le “prenakazati” na račun NŠ
  3. NK Krško je z naslova Uefa sredstev novembra prejela 103.800 evrov, a jih je do sedaj Nogometni šoli prenakazala le 50.000; omenjenih dodatnih 7.000 evrov je bilo nakazanih 8. januarja 2018, ko je Nogometni klub Nogometni šoli z zamudo nakazal dolgovana sredstva iz leta 2017
  4. Nogometna šola je zaradi finančnih težav Nogometnega kluba podpisala aneks k medsebojni pogodbi, po kateri je NK dovolila, da nam novembra od letošnjih 103.800 evrov Uefa sredstev takoj nakaže le 63.800 evrov, preostalih 40.000 evrov pa v petih mesečnih obrokih po 8.000 evrov do januarja do maja 2019: glede na veljaven aneks bi Nogometni klub Nogometni šoli od 103.800 evrov do sedaj moral nakazati 71.800 evrov (63.800 + 8.000), kar pomeni, da skladno z Aneksom dolg Nogometnega kluba do Nogometne šole z naslova Uefa sredstev za leto 2018 na današnji dan znaša 21.800 evrov (Aneks k Pogodbi o sodelovanju med NŠ in NK je v prilogi)
 3. Nogometni klub navaja, da je bil sanacijski načrt pripravljen že v novembru 2018
  1. morebiten sanacijski načrt do sedaj članom društva ni bil uradno prestavljen: ne na skupščin društva NK Krško ne v javno dostopnih zapisnikih sej organov društva NK Krško, ki so nam na voljo
  2. NK Krško se je v preteklih tednih resda zahvalil za sodelovanje nekaterim nogometašem in s tem (vsaj začasno) znižal finančne odhodke, a do sedaj ni predstavil ne virov za poplačilo dolga ne časovnice za poplačilo dolga

 

Vodstvo NK Krško pozivamo, da naj preidejo od besed k dejanjem, da osebno stopijo pred javnost, medije, starše in delavce v Nogometni šolo NK Krško, odgovorijo na odprta vprašanja in predstavijo zahtevane dokumente.