OŠ Veliki Podlog

PODATKI O ŠOLI

Osnovna šola Veliki Podlog
Vel. Podlog 14
8273 Leskovec pri Krškem
T: 07 49 74 072
M: veliki.podlog-oskkles@guest.arnes.si

ODDELEK NOGOBIKCI VELIKI PODLOG 2018/19

Število oddelkov: 1 (1 osnovni)
Število prijavljenih otrok: 9

TRENER: Klemen Leban

Prebivališče: Krško
Izobrazba: Pravna fakulteta
Trenerska izobrazba: Trener C
V okviru otroške nogometne šole deluje: 7. let
V šolskem letu 2018/19 deluje na naslednjih osnovnih šolah: Veliki Podlog, Krško in Brestanica

KONTAKT

T: 040-335-439
E: klemen.leban11@gmail.com