OŠ Senovo

PODATKI O ŠOLI:

Osnovna šola XIV. divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo
T: 07/48-81-900
E: os.senovo@guest.arnes.si

ODDELEK NOGOBIKCEV SENOVO 17/18:

Trener: Anže Urbanč
Število oddelkov: 2 (1 osnovni, 1 nadaljevalni program)
Število prijavljenih otrok: 22