OŠ Leskovec

PODATKI O ŠOLI:

Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Poinirska ulica 4, 8273 Leskovec pri Krškem
T: 07/49-04-060
E:os.leskovec-kk@guest.arnes.si
spletna stran: Klikni!

ODDELEK NOGOBIKCEV KRŠKO v 17/18:

Trener: Anže Urbanč, Dejan Rusić, Rok Zorko
Število oddelkov: 2 (1 osnovni, 1 nadaljevelni program)
Število prijavljenih otrok: 37