OŠ Krško

PODATKI O ŠOLI:

Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Šolska cesta 1, 8270 Krško
Telefon: 07/49-11-300
e-mail:o-jdkrsko.nm@guest.arnes.si

ODDELEK NOGOBIKCEV KRŠKO v 17/18:

Trener: Klemen Leban, Dejan Rusić
Število oddelkov: 3 (1 osnovni, 2 nadaljevelna programa)
Število prijavljenih otrok: 37

Arhiv