OŠ Kostanjevica

PODATKI O ŠOLI:

Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica, Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica
T: 07/48-100-13
E: email@osgorjup.si

ODDELEK NOGOBIKCEV KOSTANJEVICA 17/18:

Trener: Slaviša Dvorančič
Število oddelkov: 2 (1 osnovni, 1 nadaljevelni program)
Število prijavljenih otrok: 25 otrok

Arhiv