Značka Nogobikec

Vsako leto Otroška nogometna šola Posavje vsem nogobikcem, ki z nami preživijo celotno šolsko leto, se udeležijo vseh treningov, srečanj otrok in opravijo testiranje, na zaključnem srečanju v juniju podelimo ZNAČKE oz. MEDALJE NOGOBIKEC. Vsi nogobikci prejmejo medalje v naslednjem vrstnem redu: prvi razredi prejmejo bronaste, drugi razredi srebrne in tretji razredi zlate medalje.

1. Naloga testiranja NOGOBIKCEV

TEK OKOLI STOŽCA in NAZAJ

Potrebe za izvedbo prve naloge: štoparica in klobučki, s katerimi se označi start in konec ter mesto okoli katerega mora testiranec čim hitreje steči.

Izvedba naloge: trener meri čas s štoparico; čas se začne meriti, ko nogometaš prične s tekom; otroci morajo teči naravnost do klobučka, ki je oddaljen 15m od starta; nato mora čim preje spremeniti smer okoli klobučka; in se vrniti v hitrem teku skozi cilj; ko nogometaš preteče cilj trener ustavi štoparico.

Rezultati testiranja: rezultat testiranja se zabeleži na sekundo natančno, to pomeni da se zakroži navzgor oz. navzdol, odvisno od točnega končnega rezultata, ki je prav tako samo relativno točen; če je rezultat naloge od 0,1 do 0,4 se končni rezultat zaokroži navzdol, pri rezultatih ki so od 0,5 do 0,9 pa se končni rezultat zaključi navzgor.

2. Naloga testiranja NOGOBIKCEV

Vodenje žoge okoli stožcev in vodenje žoge naravnost nazaj proti cilju

Potrebe za izvedbo druge naloge: štoparica in klobučki, s katerimi se označi start in konec, klobučki na razdalji 1,5 metra, okoli katerih morajo nogobikci voditi žogo ter mesto okoli katerega mora čim hitreje žogo obrniti v smer naravnost proti cilju.

Izvedba naloge: trener meri čas s štoparica; čas se začne meriti, ko nogometaš prične s z vodenjem žoge; nogobikci morajo voditi žogo okoli klobučkov, ki so med seboj oddaljeni 1,5 metra; ko nogobikec obkroži vse klobučke, se mora po najbližji poti (naravnost), z vodenjem žoge vrniti skozi cilj oz start; ko nogobikec preteče cilj trener ustavi štoparica.

Rezultati testiranja: rezultat testiranja se zabeleži na sekundo natančno, to pomeni da se zakroži navzgor oz. navzdol, odvisno od točnega končnega rezultata, ki je prav tako samo relativno točen; če je rezultat naloge od 0,1 do 0,4 se končni rezultat zaokroži navzdol, pri rezultatih ki so od 0,5 do 0,9 pa se končni rezultat zaključi navzgor.

3. Naloga testiranja NOGOBIKCEV

STREL NA GOL Z razdalje desetih metrov – po zraku v gol

Potrebe za izvedbo tretje naloge: klobučki, s katerimi se označi črta, kjer je postavljenih 10 žog in rokometni gol.

Izvedba naloge: trener glasno šteje zadetke, ki so bili doseženi tako, da je žoga po zraku preletela gol črto; nogobikci imajo na voljo neomejeno časa za izvedbo naloge, vendar naj nalogo izvedejo tako, da udarce izvedejo enega za drugim; na voljo ima deset poskusov oz. deset žog.

Rezultati testiranja: je število pravilno doseženih zadetkov od 0 do 10.

4. Naloga testiranja NOGOBIKCEV

ZADEVANJE CILJA IZ VODENJA ŽOGE

Potrebe za izvedbo tretje naloge: klobučki, s katerimi se označi mesto, do koder vodimo žogo in mesto, kamor morajo nogobikci žogo usmeriti; 5 žog na mestu, kjer nogobikci pričnejo z vodenjem.

Izvedba naloge: trener glasno šteje zadetke, ki so bili doseženi tako, da je bila naloga pravilno izvedena; vodenje in podaja, morata biti izvedena brez ustavljanja žoge; nogobikec žogo vodi do prvih dveh klobučkov, kjer iz gibanja poskuša z udarcem zadeti 10 metrov oddaljeni cilj; na voljo ima 5 poskusov oz. 5 žog.

Rezultati testiranja: je število pravilno in natančno izvedenih nalog od 0 do 5.

5. Naloga testiranja NOGOBIKCEV

Poigravanje z žogo po zraku z odbojem

Potrebe za izvedbo tretje naloge: klobučki, s katerimi se označi polje, v katerem se izvajaj žongliranje; omejeno polje je veliko 5×5m.

Izvedba naloge: trener glasno šteje število ponovitev; vsak nogobikec ima dva poizkusa; poizkus se prekine, če se žoga odbije 2× od tal ali če žoga pobegne izven omejenega polja.

Rezultati testiranja: je število ponovitev; pri 30-ih ponovitvah nogobikca ustavimo, kajti to je max. število ponovitev.