Nogobikci v Šentjerneju samo še letos

Šentjernej se počasi poslavlja iz ONŠ Posavje Nogobikci

Letos tretji razredi Nogobikcev še na polno… potem pa…

Nogobikci v Šentjerneju vadijo samo še tretji razredi in nekateri iz drugega, pod vodstvom trenerja Boštjana Tomazina. Kljub temu letošnje šolsko leto še ni končano in v Šentjerneju obljubljajo, da se bodo tudi v letošnjem letu borili za najvišja mesta na še preostalih dveh turnirjih. Priznamo,da smo razočarani, da nas Šentjernej zapušča, skupaj smo bili nepozabnih pet let v katerih so mladi nogometaši iz “petelinjega mesta” bili vseskozi v vrhu na turnirjih za Veliki pokal Nogobikec. Kljub temu nogomet na OŠ Šentjernej ne bo zamrl. Domači športni pedagog, ki deluje na OŠ Šentjernej bo nadaljeval šolo v novoustanovljeni ONŠ Petelinčki, ki je že pričela z delom pred dvema letoma. Tako nam je v ponos, da smo s svojo idejo o organizaciji ONŠ v Posavju prodrli v zavest občanov vseh občin Posavja in dobivamo zgledne posnemovalce. S tem dosegamo tudi naš cilj, ki je od vsega začetka popularizacija nogometa v prostoru, ki je bil v preteklih desetletjih močno podhranjen tako kadrovsko kot organizacijsko, kajti na področju Posavja in Dolenjske so delovali resneje zgolj štirje klubi (Novo mesto, Krško, Brežice, Radeče) kar je za bazen v katerem živi več kot 100.000 prebivalcev mnogo premalo.

ONŠ Posavje Nogobikci pa še vedno raste

Kljub temu, da nas Šentjernej zapušča pa bomo v prihodnosti širili našo ONŠ na še nekatere druge osnovne šole, s katerimi že imamo dogovorjeno sodelovanje za naslednje šolsko leto…. Veselo gremo naprej… prisotni bomo v naslednjih posavskih občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica. Zadeve so pozitivne gremo Ngobikci!